3-D Laserlassen

3-D Laserlassen is een geavanceerde verbindingstechniek die een permanente en hoogwaardige verbinding tot stand brengt tussen kunststof producten. Door integratie van robotbewegingen zijn ook 3D contouren uitstekend laserlasbaar. Ten opzichte van de traditionele verbindingstechnieken biedt laserlassen belangrijke voordelen.

Enkele typische toepassingen:

 • medische technologie: geen lijmnaad, product blijft onaangetast
 • microtechnologie en chemie: ook superkleine onderdelen
 • vloeistof- en gasdichte verbindingen: bijvoorbeeld vloeistofpomp of tank

hoogwaardige en schone lasverbinding

"Onzichtbare las, vloeistof- en gasdicht"

en verder:

 • geen mechanische of thermische productbelasting
 • hoogwaardige en schone lasverbinding
 • flexibel en contactloos proces
 • geen procestrillingen
 • geen derde component (zoals lijm)
 • nauwkeurige positionering lascontour
 • controleerbare energie (warmte) toevoer
 • serieproductie: elke las identiek